مجید رضوان پناه | سیویلیکا

مهندس مجید رضوان پناه

معرفی


مقالات مجید رضوان پناه در کنفرانس های داخلی

تاثیر اقلیم بر روی بافت های تاریخی از نظر پویایی در جهت معماری پایدار (مطالعه موردی: شهر تاریخی یزد)
سال 1399
ارائه شده در نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
بازآفرینی شهرهای تاریخی با حفظ ارزشمندی بافتهای فرسوده شهری در رسیدن به یک هویت واحد در جهت ماندگاری و جاودانگی آن
سال 1399
ارائه شده در اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی
فلسفه و معماری
سال 1400
ارائه شده در کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
ارتباط خانه های قاجاری ایران با معماری فرنگ (نمونه موردی: خانه تاریخی سلماسی تبریز)
سال 1400
ارائه شده در هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
رابطه روانشناسی -روانشناختی کودکان در محیط طراحی (مطالعه موردی : فضاهای آموزشی )
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
فرایند رهیافت های ارتقاء آفرینش گری کودکان در محیط طراحی بر تحولات به عمل آمده در آینده
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
فرایند شناخت و تفحص به کارگیری خدمات طراحی منظر در اکوسیستم تالاب میانکاله با رویکرد برنامه ریزی و توسعه پایدار دربهبود گردشگری و رشد اقتصادی
سال 1402
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
طراحی داخلی ماشینی برای معماری تغییر
سال 1402
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان

مقالات مجید رضوان پناه در ژورنال های داخلی

وجودیت هنر در رابطه با هنرهای وابسته به آن
سال 1399
ارائه شده در پژوهش در هنر و علوم انسانی
نقد و واکاوی کتاب «ماهیت هنر و تزئینات در معماری داخلی (طراحی و دکوراسیون)»؛ از مجموعه آثار معمار دبدبه
سال 1401
ارائه شده در پژوهش در هنر و علوم انسانی
نقد و بررسی کتاب «طراحی براساس ادراک و رفتار انسانی»؛ از مجموعه آثار معمار دبدبه
سال 1401
ارائه شده در دوفصلنامه معمار شهر