آقای دکتر Seyyed Majid Mir lotfi

Dr. Seyyed Majid Mir lotfi

دانشیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (366632)

49
65
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers