آقای دکتر Hadi Pourshafei

Dr. Hadi Pourshafei

دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (3675)

174
51

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers