آقای دکتر Hadi Arvin

Dr. Hadi Arvin

دانشکده مهندسی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (367647)

7
1
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers