آقای دکتر Reza Khalifeh

Dr. Reza Khalifeh

Department of Chemistry, Shiraz University of Technology, Shiraz ۷۵۵۵۵-۳۱۳, Iran.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (367980)

11
1
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers