آقای دکتر Ali Afzali

Dr. Ali Afzali

دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (367992)

13
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers