آقای دکتر Shirzad Taefi

Dr. Shirzad Taefi

دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (367993)

35
58
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers