آقای دکتر Mohammad Mehdi Dehghan Prof

Dr. Mohammad Mehdi Dehghan Prof

Department of Surgery & Radiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369015)

14
24
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers