آقای دکتر GholamReza Razmi

Dr. GholamReza Razmi

Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369022)

15
27
2
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers