آقای دکتر Hossein Safari

Dr. Hossein Safari

استاد تمام گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369250)

51
64
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers