آقای دکتر AbdulRasul Kashfi

Dr. AbdulRasul Kashfi

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369314)

32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers