آقای Mohammadsadegh Mirzaei

Mohammadsadegh Mirzaei

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران

Researcher ID: (369841)

8
4
4
6
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Books

 • کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت و بلاک چین (کرج،موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان) - 1401 - Persian
 • کتاب مدیریت ریسک مالی برای رمزارز ها (کرج،موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان) - 1401 - Persian
 • کتاب اقتصادرفتاری و بازاریابی (نشر سها) - 1401 - Persian
 • کتاب تحقیقات نوآوری در باب فناوری و مهندسی مدیریت رویکردی فلسفی (کرج،موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان) - 1400 - Persian

سوابق شغلی و تخصصی

 • معامله گر بازار های مالی (1396-تاکنون)
 • مشاور بازار سرمایه در بورس کست (1402-تاکنون)
 • سابقه تدریس در فرادرس (1401-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مکتب خونه (1402-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مرکزمالی ایران (1402-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه خوارزمی (1402-تاکنون)

Workshops

 • مدیریت پرتفو - بانک صادرات (1400)