آقای دکتر hojat ghosemi

Dr. hojat ghosemi

دانشیار، گروه حرارت و سیالات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369851)

26
14
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers