آقای دکتر mohammad shariyat

Dr. mohammad shariyat

استاد، گروه خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369862)

33
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers