محمد شرعیات | سیویلیکا

دکتر محمد شرعیات

استاد، گروه خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر طوسی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی محمد شرعیات در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه مکانیک جامد (سردبیر)
  • فصلنامه مکانیک هوافضا (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی محمد شرعیات در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (عضو هیات علمی)

مقالات محمد شرعیات در کنفرانس های داخلی

تحلیل غیرخطی پوسته های استوانه ای پیزوالکتریک با در نظر گرفتن تئوریهای مرتبه بالا به روش اجزاء محدود
سال 1384
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تحلیل انتقال حرات و تنش در بار گذاری ناگهانی به شیوه Transtinite Elements
سال 1384
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تحلیل ناپایداری میل گاردان کامپوزیتی خودرو بر اساس تئوری مرتبه بالا با در نظر گرفتن تغییر شکل اولیه
سال 1387
ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
تحلیل عددی پیش کمانش و کمانش یک پوسته استوانه ای کامپوزیتی تحت بار پیچشی بر اساس تئوری مرتبه بالا
سال 1387
ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
تحلیل اجزاء محدود غیر خطی تنشهای ترموالاستیک گذرای استوانه توخالی FGM برای حالتهخای انتقال حرارت متفاوت، با در نظر گرفتن وابستگی ویژگیهای مواد به دما
سال 1387
ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
بررسی شبیه سازی فرآیند جوشکاری قوسی به روش اجزا محدود
سال 1387
ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
USING VARIATIONAL CALCULUS AND FEM IN ANALYSIS OF A LOADED SHELL
سال 1386
ارائه شده در سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
THE NUMERICAL ANALYSIS OF INSTABILITY OF A COMPOUSIT CYLINDRICAL SHELL
سال 1386
ارائه شده در سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
ورقهای نازک مربعی FGM تحت بارهای فشاری یکنواخت و هیدرواستاتیک با استفاده از تئوری مرتبه اول برشی
سال 1387
ارائه شده در ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
تحلیل دینامیکی پیستون موتور ملی با مدلسازی احتراق
سال 1387
ارائه شده در ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
ارائه روشی مناسب جهت پیش بینی اثرات فرآیندهای جوشکاری در صنایع کشتی سازی
سال 1387
ارائه شده در دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
تحلیل تنش شبه دینامیکی شاتون با در نظر گرفتن اثر حرارت و وابستگی ویژگیهای مواد به دما
سال 1388
ارائه شده در ششمین همایش موتورهای درونسوز
تحلیل عمر پیستون تحت بارهای مکانیکی و حرارتی
سال 1388
ارائه شده در ششمین همایش موتورهای درونسوز
محاسبه تنش و بار بحرانی پیستون موتور سمند بر پایه مدلسازی احتراق
سال 1388
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تحلیل غیر خطی تنشدرون صفحه ای در ورقهای کامپوزیت حافظه دار
سال 1389
ارائه شده در هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
محاسبه فرکانس ارتعاش شعاعی درنانولوله های کربنی چندلایه با استفاده از تئوری الاستیسیته و به روش اجزای محدود
سال 1390
ارائه شده در اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
بررسی اثرویسکوالاستیک موادبرنتایج ارتعاش مدل تئوری الاستیسیته ورقها و پوسته های استوانه ای ساندویچی کامپوزیتی با نرم افزار المان محدود
سال 1390
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
بررسی پدیده تشدید در سازههای ساندویچی با رویه های کامپوزیتی حافظهدار
سال 1391
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
تحلیل ضربه کم سرعت ورق کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار تحت پیش بار دو بعدی
سال 1392
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
اثر آلیاز حافظه دار بر پاسخ ضربه کم سرعت خارج از مرکز ورق کامپوزیتی
سال 1392
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
تحلیل ضربه کمسرعت ورق کامپوزیتی چندلایه با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول
سال 1395
ارائه شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
تحلیل ضربه کم سرعت ورق کامپوزیتی روی چهار تکیه گاه نقطه ای در گوشه ها
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
ارائه یک رویه جدید عددی براساس روش پانل به عنوان یک ابزار مناسب محاسباتی در طراحی شکل
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
تحلیل اثر ضریب میرایی و سرعت ضربه زن بر رفتاردینامیکی ورق ویسکوالاستیک
سال 1395
ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
تحلیل اثر هسته آگزتیکی انعطاف پذیر بر پاسخ ضربه کم سرعت ورق ساندویچی کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار، بر پایه تیوری کلی-محلی مرتبه بالا جدید
سال 1397
ارائه شده در بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی اثر سفتی هسته بر پاسخ دینامیکی ورق ساندویچی کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار، با در نظر گرفتن توزیع غیریکنواخت و وابسته به زمان فازها
سال 1397
ارائه شده در بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
تحلیل اثر کسر حجمی ماده هوشمند آلیاژ حافظه دار و موقعیت قرارگیری آن بر رفتار دینامیکی ورق کامپوزیتی، بر پایه روش اجزا محدود
سال 1397
ارائه شده در بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی اثر سرعت ضربه زننده و شرایط تکیه گاهی بر پاسخ ضربه کم سرعت ورق کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار، بر پایه قانون تماس اصلاح شده
سال 1397
ارائه شده در بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
ارایه تیوری کلی-محلی مرتبه بالا جدید جهت تحلیل دینامیکی ورق ساندویچی کامپوزیتی با هسته آگزتیکی انعطاف پذیر
سال 1397
ارائه شده در بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
Vibration frequency analysis of sandwich nano-plate on visco Pasternak foundation by using modified couple stress theory
سال 1400
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی
خمش و پیچش بدنه و شاسی chevrolet Silverado ۲۰۰۷
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
تحلیل خمش استاتیکی ورق ساندویچی با استفاده از تئوری بهبود یافته مرتبه بالای ساندویچی
سال 1392
ارائه شده در بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
تحلیل عددی الاستیسیته ضربه کم سرعت ورق ساندویچی با رویه های کامپوزیتی تحت پیش بار دوبعدی
سال 1392
ارائه شده در بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک

مقالات محمد شرعیات در ژورنال های داخلی

تحلیل احتمال اندیشانه ی تیر با خواص مواد و بارگذاری اتفاقی
سال 1391
ارائه شده در دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
تحلیل خمش ورق کامپوزیتی و ساندویچی حاوی لایه های پیزوالکتریک با استفاده از تیوری عمومی -محلی اصلاح شده
سال 1395
ارائه شده در مجله مکانیک سازه ها و شاره ها
تحلیل اجزای محدود پاسخ غیرخطی ضربه کم سرعت ورق کامپوزیتی ویسکوالاستیک، به کمک تیوری لایه ای
سال 1395
ارائه شده در مجله مکانیک سازه ها و شاره ها
تحلیل تنش ورق های دایره ای با تغییرات ضخامت بصورت نامتقارن عرضی
سال 1398
ارائه شده در مجله مکانیک سازه ها و شاره ها
تحلیل تنش و جابجایی ورق های ساندویچی ضخیم دارای هسته آگزتیک تغییر شکل پذیر به کمک تئوری عمومی-محلی مرتبه سه بهبود یافته
سال 1398
ارائه شده در مجله مکانیک سازه ها و شاره ها
تحلیل ضربه کم سرعت ورق کامپوزیتی ویسکوالاستیک دارای لایه های انعطاف پذیر با تئوری لایه ای و فرمول بندی انرژی جدید
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مکانیک هوافضا
پاسخ دینامیکی ورق ساندویچی کامپوزیتی تقویت شده با سیم های آلیاژ حافظه دار تحت ضربه کم سرعت، بر پایه تئوری کلی-محلی هایپربولیک مرتبه بالا جدید
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت
Effects of the asymmetric behavior of the shape memory alloy on nonlinear dynamic responses of thick sandwich plates with embedded SMA wires
سال 1398
ارائه شده در دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک
The Effects of the Moving Load and the Attached Mass-Spring-Damper System Interactions on the Dynamic Responses of the Composite Plates: An Analytical Approach
سال 1394
ارائه شده در مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت
تحلیل عددی ضربه کم سرعت و میرایی سازه ای ورق مستطیلی پروالاستیک
سال 1398
ارائه شده در مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
Parametric study of Sandwich Plates with Viscoelastic, Auxetic Viscoelastic and Orthotropic Viscoelastic Core Using a New Higher Order Global-Local Theory
سال 1400
ارائه شده در مجله مکانیک کاربردی محاسباتی
Numerical investigating of the effect of material and geometrical parameters on the static behavior of sandwich plate
سال 1401
ارائه شده در دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک