آقای دکتر Alireza Soroush

Dr. Alireza Soroush

مدیر حسابرسی فناوری اطلاعات در شرکت سپ

Researcher ID: (370940)

19
18
5
2
7
4
1
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب معرفی و روش شناسی چارچوب COBIT 2019: چارچوبی برای راهبری، مدیریت و ممیزی فناوری اطلاعات (کیومرث) - 1399 - Persian
 • کتاب راهبری سازمانی فناوری اطلاعات با چارچوب کوبیت ۵: همسویی و کسب ارزش سازمانی (پاسارگاد) - 1398 - Persian
 • کتاب ابزارها و فنون حسابرسی فناوری اطلاعات: راهنمای شیوه گزارش دهی ممیزی سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر COBIT (کیومرث) - 1395 - Persian
 • کتاب کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات با COBIT5: چارچوبی برای راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات (کیومرث) - 1394 - Persian
 • کتاب هوشمندی کسب و کار و داده کاوی (ناقوس) - 1388 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مشاور و سرممیز حسابرسی فناوری اطلاعات در بانک سامان (1390-1398)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور و مجری و مدیر حسابرسی فناوری اطلاعات در شرکت سپ (1398-1401)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس ارشد برنامه ریزی استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی (1383-1385)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس ارشد داده کاوی (1385-1385)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس ارشد برنامه ریزی استراتژیک (1385-1386)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (1394-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد مدعو دانشگاه تفرش (1386-1390)

جوایز و افتخارات

 • رتبه اول فارغ التحصیلی در مقطع دکترای تخصصی (1390)
 • دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکترای تخصصی (1389)
 • ارائه طرح تقدیر شده در جشنواره جوان خوارزمی (1387)
 • رتبه دوم فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد (1384)