زهرا راجی | سیویلیکا

زهرا راجی

معرفی

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان و علاقه مند به حوزه مدیریت توریسم و گردشگری


مقالات زهرا راجی در کنفرانس های داخلی

تاثیر ویروس کرونا بر صنعت گردشگری و پیش بینی آینده آن در دوران پسا کرونا
سال 1401
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

مقالات زهرا راجی در ژورنال های داخلی

مروری بر عوامل موثر تقاضای گردشگری جنگ
سال 1399
ارائه شده در نشریه آفاق علوم انسانی
تحلیل شبکه مضامین روانی _ اجتماعی رفاه ذهنی : یک مطالعه کیفی بر اساس شواهد آزمون شده
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
واکاوی موانع سفر نابینایان
سال 1401
ارائه شده در دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت
مطالعه ی آثار اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی از منظر جوامع محلی(مطالعه موردی روستاهای طایقان و چشمه علی استان قم)
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی
مطالعه ی عوامل شکل دهنده ی تصویر از ایران در گردشگران آلمانی(مطالعه ی موردی)
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی
مضامین اثربخش در حمایت اجتماعی از منظر روان درمانگران : تدوین مدل مبتنی بر رویکرد کیفی به پژوهش
سال 1401
ارائه شده در پژوهشنامه مددکاری اجتماعی
راجی، زهرا، علی اصل، رضا.واکاوی و تحلیل شبکه مضامین موانع سفر سالمندان. گردشگری و اوقات فراغت
سال 1402
سرکشیکیان, سید مهدی و راجی, زهرا. (1402). واکاوی راهبردهای کاهش رفتار های وندالیسی در فضای شهری. آموزش در علوم انتظامی, 11(40), 11-40. doi: 10.22034/tps.2023.1269944.1672
سال 1402
راجی, زهرا, علی اصل, رضا. (1402). شبکه مضامین موانع دسترس پذیری سفر برای سالمندان. گردشگری و اوقات فراغت, 8(15), 113-129. doi: 10.22133/tlj.2023.391109.1087
سال 1402
کریمی، سیمین و راجی، زهرا،1401،تاثیر ویروس کرونا بر صنعت گردشگری و پیش بینی آینده آن در دوران پسا کرونا،پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی،https://civilica.com/doc/1573486
سال 1401
راجی، زهرا، 1401، تقویت شبکه های مرتبط با گردشگری: کلید تداوم طرح های فعلی سفر زنان، ویژه نامه زنان و گردشگری، مساله پژوهی سفر
سال 1401
شکوری علی، سرکشیکیان سید مهدی، راجی زهرا. مطالعه کیفی ادراک معلمان از موانع تحصیل اثربخش در روستا. رویش روان شناسی ۱۴۰۱; ۱۱ (۶) :۲۲۸-۲۱۷
سال 1401
Shakoori, A., Raji, Z., & Sarkeshikiyan, S. M. (2022). Exploring Students' Perspectives of Social factors in Academic Stress Experience. IAU International Journal of Social Sciences, 12(2), 21-33.
سال 1401
سرکشیکیان, سید مهدی, شکوری, علی, & راجی, زهرا. (1401). مضامین اثربخش در حمایت اجتماعی از منظر روان درمانگران : تدوین مدل مبتنی بر رویکرد کیفی به پژوهش. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی, (), -. doi: 10.22054/https://rjsw.atu.ac.ir/article_15629.html
سال 1401
راجی، زهرا. جای خالی ورزش های بومی-محلی و باستانی در تصویرسازی مقاصد گردشگری. مساله پژوهی سفر
سال 1401
راجی, زهرا. (1400). مروری بر پژوهش ها ی صورت گرفته در حوزه گردشگری مجازی در ایران. جغرافیا و روابط انسانی, 4(2), 1-10
سال 1400
راجی, زهرا. (1399). مطالعه ی آثار اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی از منظر جوامع محلی(مطالعه موردی روستاهای طایقان و چشمه علی استان قم). جغرافیا و روابط انسانی, 2(4), 296-307.
سال 1399
راجی, زهرا. نادری راد, حمیدرضا. (1398). مطالعه عوامل موثر بر انتخاب تورهای زیارتی. جغرافیا و روابط انسانی, 2(,ویژه نامه زمستان 2020), 49-55
سال 1398

طرح های پژوهشی زهرا راجی

شاخص جهانی سفر مسلمانان
سال 1401
طرح تحلیل وضعیت گردشگری شهر قم با تاکید بر فرصت های درآمد زایی پایدار شهری( رویکرد سند راهبردی-عملیاتی 1400)
سال 1400

یادداشت علمی زهرا راجی

چندین گام تا بهره مندی از ظرفیت گردشگری آرامستان ها: مورد مطالعه استان قم
سال 1402
سیاست همه جانبه: علاج زخمی که وندال ها بر پیکره صنعت گردشگری وارد کرده اند.
سال 1402
ملاحظات نگارش در باب گردشگری
سال 1402
یادگیری: بعد جدایی ناپذیر گردشگری کودک
سال 1402
لزوم تسهیل مشارکت جامعه محلی در طرح های گردشگری
سال 1402
مروری بر کلیات ارزیابی سیاست های گردشگری
سال 1402
گردشگری هوشمند در ایران: از امل تا عمل
سال 1402

یادداشت علمی زهرا راجی

چندین گام تا بهره مندی از ظرفیت گردشگری آرامستان ها: مورد مطالعه استان قم
سال 1402
سیاست همه جانبه: علاج زخمی که وندال ها بر پیکره صنعت گردشگری وارد کرده اند.
سال 1402
ملاحظات نگارش در باب گردشگری
سال 1402
یادگیری: بعد جدایی ناپذیر گردشگری کودک
سال 1402
لزوم تسهیل مشارکت جامعه محلی در طرح های گردشگری
سال 1402
مروری بر کلیات ارزیابی سیاست های گردشگری
سال 1402
گردشگری هوشمند در ایران: از امل تا عمل
سال 1402

تالیفات زهرا راجی

کرونا و صنعت گردشگری(قاف اندیشه)
1401 - فارسی

سوابق استادی زهرا راجی

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
1402

تحصیلات زهرا راجی

دکتری تخصصی سیاستگذاری اجتماعی
1399

سوابق شغلی زهرا راجی

سایر سوابق مدیر داخلی نشریه مساله پژوهی سفر
1401 - تاکنون
سایر سوابق عضو علی البدل هیئت مدیرۀ انجمن توسعۀ زندگی بومی -شوکا-
1400 - 1402

سایر موارد

طراح و نویسنده نماهنگ شهربیدارhttps://telewebion.com/episode/0x6a91e9c
طراح و تهیه کنندۀ نماهنگ یک صحن کبوتر https://telewebion.com/episode/0x6d01096
سفیر بازی ها/ورزش های بومی محلی
طراح و تهیه کنندۀ مستند تلویزیونی آوای فتح (3)- ویژه برنامۀ شکست حصر آبادان