آقای دکتر Esmaeel Rokrok

Dr. Esmaeel Rokrok

دانشیار دانشگاه لرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (371889)

51
13
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers