آقای دکتر Mohammad Amin Kanani

Dr. Mohammad Amin Kanani

دانشیار دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372234)

10
14
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers