محمدامین کنعانی | سیویلیکا

دکتر محمدامین کنعانی

دانشیار دانشگاه گیلان

معرفی

استان
گیلان
شهر
رشت

سمتهای علمی و اجرایی محمدامین کنعانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی محمدامین کنعانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه گیلان (عضو هیات علمی)

مقالات محمدامین کنعانی در کنفرانس های داخلی

بررسی نگرش دانشجویان دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان نسبت به موانع و تنگناهای ازدواج در سال 1390
سال 1390
ارائه شده در همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان
بررسی سازوکارهای خنثی سازی جرائم راهنمایی و رانندگی ( مطالعه ای درباره تیپ شاسی توجیه تخلف )
سال 1391
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
چالش های زندگی مجردی در شهر رشت
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
دختران دانشجو و فرهنگ مادری
سال 1394
ارائه شده در همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
موسیقی رپ ایرانی؛ میدان مردانگی ها و زنانگی های نوپدید
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
جهانی شدن و ارزش فرزندان: مورد مطالعه شهر رشت
سال 1396
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
درک اجتماعی از زمان: مطالعه ی مقایسه ای بین ارامنه و مسلمانان شیعه
سال 1397
ارائه شده در کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
یادگیری مجموعه داده محدود برای طبقه بندی مقصود با استفاده از مدل پیش آموزش داده شده BERT
سال 1400
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
بررسی چرخشهای رتوریک مردان در تجربه زندگی روزمره زناشویی( مورد مطالعه استان گیلان)
سال 1400
ارائه شده در نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه تبریز
سال 1400
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی اجتماعی

مقالات محمدامین کنعانی در ژورنال های داخلی

بررسی رابطه استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه گیلان)
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
Using Google Drive as the E-portfolio for the Self-assessment of Speaking Fluency
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان
بررسی رابطه سبک زندگی و گرایش به طلاق توافقی در بین شهروندان شهر رشت
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
The Women`s Perception of Gender Roles in Rasht: A Generational Study
سال 1397
ارائه شده در دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
دیدگاه بی فرزندان ارادی درباره فرزندآوری: مطالعه ای در شهر رشت
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی
تحلیل رفتارهای زیست محیطی ساکنان شهر رشت با تاکید برسبک زندگی
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی
مطالعه گمنامی در روابط اینترنتی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی کاربردی
رسانه به مثابه ابژه نسلی: بررسی نقش مصرف رسانه بر هویت نسلی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران
انتخاب همسر و معیارهای آن: مطالعه ای در بین مردان و زنان ازدواج کرده ی شهر رشت
سال 1395
ارائه شده در دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
روابط فرازناشویی و بسترهای آن: مطالعه ای کیفی در شهر رشت
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
سرمایه فرهنگی و باروری: مطالعه ای در میان زنان ازدواج کرده ۴۹-۱۵ ساله شهر رشت
سال 1400
ارائه شده در دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی
جامعه در مخاطره و فرزندآوری: مطالعه ای در شهر رشت
سال 1395
ارائه شده در دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی
گسترش فردگرایی و مساله کم فرزندآوری: مطالعه ای در شهر رشت
سال 1393
ارائه شده در دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی
بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر هویت جنسیتی مادران و دختران: مطالعه ای در شهر رشت
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه توسعه اجتماعی
مطالعه کیفی چگونگی دگرگونی های هویتی در بین مصرف کنندگان مواد مخدر کمپ های شهر رشت
سال 1402
ارائه شده در مجله مسائل اجتماعی ایران

طرح های پژوهشی محمدامین کنعانی

بررسی مطالعه نظام های بهره برداری و انتخاب الگوی بهره برداری مناسب برای مناطق چای کاری ایران
سال 1389
ارائه شده در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی