آقای دکتر محمدصابر اسلاملو

دانشجوی دکترا و مدرس دانشگاه

Researcher ID: (372457)

6
2
1
3
6
5
4

ISI Papers

 •  1. Evaluation of Urban Resiliency in physico-structural dimention of Karaj metropolis; Mohamad Saber Eslamlou, Mahta Mirmoghtadaie; Space Ontology International Journal; vol.6/Issue 1/ Winter 2017.ISSN 2345-6450. The Space Ontology International Journal has been accepted by “Ministry of Science, Research and Technology” of Iran with the accreditati
 •  Appropriating the Sidewalks for Physically-Motional Handicapped with the Approach of Safety (Case Study: Shahrdari Street in the Tajrish Neighborhood of Tehran); Writers: Sara Nahibi,Mohamad Saber Eslamlou,NiloofarSedghi; Journal name: Cumhuriyet Science Journal; Accepted:06.2015
 •  The process of globalization, and its impact on the physical form of Islamic cities, with an emphasis on Iran; Writers: ElhamAmini,Mohammad Saber Eslamlou, NiloofarSedghi, Adel Gorjinia, Tara Ghasemi; Journal name: Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège; Accepted: 12.2016
 •  An introduction to Giulia AnnalindaNeglia viewpoint on morphology of the Islamic city using written content analysis approach; Writer: Mohamad Saber Eslamlou; 3rd International Conference on Islamic Heritage Architecture and Art; Accepted Abstract:02.2020

Conference Papers

Journal Papers

 • اسلاملو محمدصابر، منچهر طبیبیان،مهتا میر مقتدایی،تدوین چهارچوب تاب آوری شهری به منظور ارائه کاربست آن در ادبیات شهرسازی از طریق تحلیل مضمون متون- فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی (1401)
 • اسلاملو صابر،مختا میرمقتدایی؛Evaluation of Urban Resiliency in Physico-Structural Dimension of Karaj Metropolis,space ontology international jurnal (1395)

Books

 • کتاب سیاست های حمل و نقل شهری و منطقه ای شهرهای جدید(نقش توسعه حمل و نقل محور در تحقق اهداف تامین مسکن در شهرهای جدید ایران-نمونه موردی شهر جدید پرند) (وزارت راه و شهرسازی-شرکت عمران شهرهای جدید) - 1396 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • تدریس دانشگاهی در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1400-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس (1399-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در - تدریس آزمون عملی کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد درسال1394 به صورت خصوصی و نیمه خصوصی (1394-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در - تدریس دوره نرم¬افزار Autocad و ArcGIS در دفتر معماری رادیس گروپ در سال 1394 و 1395 (1394-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در - همکار در پروژه تحقیقاتی "بررسی روش¬های تطبیق شهرسازی ریل پایه بر طرح‌های شهر قزوین" در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 1395.) راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی( (1395-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در - همکار در پروژه تحقیقاتی "سند چارچوب راهنمای توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل ریلی"در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 1395. (1395-تاکنون)

Workshops

 • Teacher training course (kids and adult) - c.talk institute language (2020)
 • ششمین کنگره سالانه ملی عمران معماری و توسعه شهری - دانشگاه علم و صنعت (1398)
 • اولین کنفرانس ملی شهرسازی مدیریت شهری و توسعه پایدار - وزارت راه و شهرسازی ایران (1393)
 • مهارت های کسب و کار و کارافرینی - موسسه فناوری اطلاعات بین الملل اشراق زنجان (1390)
 • دومین همایش ملی سدسازی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان (1388)