حمزه اورعی | سیویلیکا

دکتر حمزه اورعی

استادیار زیست جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

معرفی

استان
چهارمحال و بختیاری
شهر
شهرکرد

سمتهای علمی و اجرایی حمزه اورعی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهرکرد (عضو هیات علمی)

مقالات حمزه اورعی در کنفرانس های داخلی

بررسی فون کنه ای و جرب خزندگان منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری
سال 1395
ارائه شده در نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
مطالعه تنوعات جغرافیایی جمعیت های مختلف گرزه مار Macroviperalebetina (Squamata: Viperidae) در ایران با استفاده از داده های مولکولی
سال 1395
ارائه شده در نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
شناسایی ریختی و مولکولی گونه های جنس Gammarus در مناطق غربی استان اصفهان
سال 1398
ارائه شده در دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
بررسی پراکنش Gammarus lordeganensis در استان چهارمحال و بختیاری
سال 1398
ارائه شده در دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس

مقالات حمزه اورعی در ژورنال های داخلی

New data on Montivipera kuhrangica (squamata: serpentes: Viperidae)
سال 1398
ارائه شده در مجله بیوسیستماتیک حیوانات
Intraspecific Variability in Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1900 (Squamata: Sphaerodactylidae) from Iran
سال 1398
ارائه شده در مجله بیوسیستماتیک حیوانات
بررسی وضعیت تاکسونومیکی جمعیت سوسمار زاگرسی (Timon princeps) در اطراف لردگان، استان چهارمحال و بختیاری بر اساس ژن میتوکندریایی Cytb
سال 1400
ارائه شده در مجله تنوع زیستی و رده بندی جانوران
شواهدی از حضور Tylos maindroni Giordani Soika, ۱۹۵۴ (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) در جزیره فارور کوچک
سال 1401
ارائه شده در مجله تنوع زیستی و رده بندی جانوران
New data on Cataglyphis nodus (Brullé, ۱۸۳۳) (Hymenoptera, Formicidae) from Iran
سال 1402
ارائه شده در مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات
پیوندهای فیلوژنتیکی Cataglyphis bazoftensis (Hymenoptera: Formicidae) از ایران
سال 1402
ارائه شده در نامه انجمن حشره شناسی ایران