آقای دکتر Mohammad Kashanipour

Dr. Mohammad Kashanipour

دانشیار، پردیس فارابی قم، دانشگاه تهران، قم، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372598)

12
39
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers