خانم دکتر Elham Hakimi Rad

Dr. Elham Hakimi Rad

استادیار علوم تربیتی و روان‌شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (373331)

11
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers