آقای دکتر Mehrdad Hejazi

Dr. Mehrdad Hejazi

دانشیار- دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (374097)

97
14
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers