آقای دکتر Hamidreza Gooharrostami

Dr. Hamidreza Gooharrostami

هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (374525)

33
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers