آقای دکتر Yaser Norouzi

Dr. Yaser Norouzi

دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (375680)

12
14
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers