آقای دکتر Mohammad nabi Ahmadi

Dr. Mohammad nabi Ahmadi

ریاست دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (378088)

24
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers