آقای دکتر Hassan Rashidi

Dr. Hassan Rashidi

Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379668)

13
39
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers