آقای Javid Taghinejad

Javid Taghinejad

Researcher ID: (380854)

19
26
1
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو پیوسته انجمن میکروب شناسی ایران
  • عضو پیوسته انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران
  • نجاتگر جمعیت هلال احمر ایران

Conference Papers

Journal Papers

جوایز و افتخارات

  • تقدیر بعنوان پژوهشگر فعال از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان (1399)