آقای Mohammad Reza Bidari

Mohammad Reza Bidari

Researcher ID: (381545)

3
1
1
2
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو کمیته حمایت و نظارت انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی و دبیر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
  • نائب دبیر اتحادیه روان شناسی، علوم تربیتی و مشاوره وزارت علوم

Education

جوایز و افتخارات

  • مقام شایسته تقدیر جشنواره بین المللی حرکت شانزدهم (1402)

Workshops

  • دوره فشرده تربیت مربی مهدکودک و پیش دبستانی - انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه محقق (1402)
  • دوره توانمندسازی حامیم - نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی (1402)