آقای دکتر Bakhtiar Javaheri

Dr. Bakhtiar Javaheri

استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (382959)

4
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers