آقای دکتر Khaled Ahmadzadeh

Dr. Khaled Ahmadzadeh

استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (382960)

23
18
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs