آقای دکتر Fateh Habibi

Dr. Fateh Habibi

دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (382961)

12
13
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers