آقای دکتر Ali Fegheh Majidi

Dr. Ali Fegheh Majidi

دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (382962)

10
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers