آقای دکتر Mahmoud Heydarzadeh sohi

Dr. Mahmoud Heydarzadeh sohi

استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (383476)

102
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers