آقای دکتر Massoud Goodarzi

Dr. Massoud Goodarzi

دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (383486)

58
58
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs