آقای Farzad Bakhshandegan Moghaddam

Farzad Bakhshandegan Moghaddam

استاد مدعو دانشگاه سراسری زنجان - دبیر زبان آموزش و پرورش

Researcher ID: (383612)

21
2
7
19
4
20
4
13
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن علمی علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان 1390
 • . عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

ISI Papers

 •  Bakhshandegan Moghaddam, F . Hoseini, P. Investigating the barriers for the lack of pressurized irrigation systems acceptance by farmers in arid areas of Iran. Journal of Agricultural Science and Technology. 2024.

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • تاثیر تدریس سیستماتیک به همراه فضای آکادمیک بر میزان یادگیری زبان آموزان در کلیه رده های سنی (1396)
 • بررسی عوامل موثر در عدم استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار در مناطق کویری ایران (پریسا حسینی، فرزاد بخشندگان مقدم، فرشاد بخشندگان مقدم) (1395)
 • تاثیر پومیس در جذب و کاهش نیترات از آب (1393)
 • بیابان زایی و بیابان زدایی ( فرزاد بخشندگان مقدم، مسعود امیرخانی) (1391)
 • کلیات عملیات کشاورزی - کلیه گرایش ها ( فرزاد بخشندگان مقدم، مسعود امیرخانی، پریسا حسینی، سولماز اسدی، مهدی خطیبی) (1390)
 • اتخاذ متد تدریس زبان انگلیسی به گروه های سنی مختلف (1390)
 • مدیریت کلاس و روش تدریس هدفمند جهت افزایش راندمان یادگیری تمامی گروه های سنی زبان آموزان (1387)

Books

 • کتاب انگلیسی Irrigation and Drainade engineering - 1402 - English
 • کتاب انگلیسی نامه های رسمی، اداری و شغلی (مرکز آموزش رها-زنجان) - 1401 - English
 • کتاب نکات آموزشی و تستی زبان دهم (مرکز آموزش رها) - 1399 - Persian
 • کتاب نکات آموزشی و تستی زبان یازدهم (مرکز آموزش رها) - 1399 - Persian
 • کتاب نکات آموزشی و تستی زبان دوازدهم (مرکز آموزش رها) - 1399 - Persian
 • کتاب امتحان نهایی زبان انگلیسی مقطع دیپلم (مرکز آموزش رها) - 1399 - Persian
 • کتاب مکمل کتاب headway starter (مرکز آموزش رها) - 1398 - English
 • کتاب مکمل کتاب headway 1 (مرکز آموزش رها) - 1398 - English
 • کتاب مکمل کتاب headway 2 (مرکز آموزش رها) - 1398 - English
 • کتاب مکمل کتاب headway 3 (مرکز آموزش رها) - 1398 - English
 • کتاب مکمل کتاب headway 4 (مرکز آموزش رها) - 1398 - English
 • کتاب 50 لغت کاربردی در انگلیسی (مرکز آموزش رها) - 1397 - English
 • کتاب Jack and the delightful money (آموزشگاه رها) - 1397 - English
 • کتاب Robots (آموزشگاه رها) - 1397 - English
 • کتاب Tom and the cristal dagger (آموزشگاه رها) - 1396 - English
 • کتاب اقتباسی از حماسه جنگ مغول و چین (آموزشگاه رها) - 1396 - English
 • طرح پژوهشی بررسی عوامل موثر در عدم استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار در مناطق کویری ایران (ستاد کل نیروهای مسلح) - 1395 - Persian
 • کتاب گرامر انگلیسی به بیان ساده (مرکز آموزش رها-زنجان) - 1395 - English
 • پایان نامه تاثیر پومیس در جذب و کاهش نیترات از آب (زنجان) - 1393 - Persian

Teaching Experience

 • استاد مدعو University of Zanjan(1401-تاکنون )
 • استاد مدعو پیام نور مرکز زنجان(1401-1401)
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما(1400-تاکنون )
 • استاد مدعو پژوهشکده دورتموند آلمان(1399-1399)
 • استاد مدعو Institute for Advanced Studies in Basic Sciences(1390-1397)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • دبیر زبان انگلیسی دبیرستان های غیر انتفاعی آموزش و پرورش زنجان (1395-تاکنون)
 • مدرس زبان انگلیسی آموزشگاه های زنجان (1387-تاکنون)
 • مدرس دوره هایMSRT (1387-تاکنون)
 • مدرس دوره های آیلتس (1396-تاکنون)
 • مدرس زبان انگلیسی ستاد نیروی انتظامی، یگان مهندسی (1394-1394)
 • سرپرست و مدرس ارشد دوره های TTC (1394-تاکنون)
 • مدرس محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما (1402-تاکنون)
 • مدرس زبان انگلیسی هنرستان فنی سما (دانشگاه آزاد اسلامی) (1402-تاکنون)
 • دبیر زبان انگلیسی دبیرستان غیر انتفاعی سما (1401-تاکنون)
 • دبیر زبان انگلیسی دبیرستان غیر انتفاعی خوارزمی (1398-1402)
 • دبیر زبان انگلیسی دبیرستان غیر انتفاعی شمس (1399-1402)
 • دبیر زبان انگلیسی دبیرستان غیر انتفاعی ادیبان (1399-1401)
 • دبیر زبان انگلیسی مدرسه غیر انتفاعی گنج دانش (1396-1397)
 • سابقه تدریس در زبان انگلیسی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان (1387-1391)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاوره پایان نامه ارشد دانشجویان مترجمی و آموزش زبان انگلیسی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس زبان انگلیسی دانشجویان پیوسته دکتری دانشگاه علوم پایه زنجان (1387-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد زبان تخصصی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه سراسری زنجان (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب دانشگاه سراسری زنجان (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور دانشجویان کارشناسی علوم و مهندسی آب دانشگاه سراسری زنجان (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور مرکز زنجان (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • موسس آموزشگاه های علمی آزاد رها و سپید (زنجان) (1400)
 • مدیر آموزشگاه علمی آزاد رها (زنجان) (1400)
 • آیلتس آکادمیک ۸ (1396)
 • اجرای طرح ملی زیر نظر بنیاد ملی نخبگان و ستاد کل نیروهای مسلح کشور (1395)

Workshops

 • فرهنگ تفاهم در مدرسه - وزارت آموزش و پرورش (1402)
 • مدیریت ارتباط در مدرسه - وزارت آموزش و پرورش (1402)
 • سنجش و ارزیابی پیشرفت تحصیلی - وزارت آموزش و پرورش (1402)
 • روش ها و فنون تدریس - وزارت آموزش و پرورش (1402)
 • نرم افزارهای چند رسانه ای - وزارت آموزش و پرورش (1402)
 • طراحی سوالات نهایی زبان انگلیسی - آموزش و پرورش (1402)
 • کنفرانس بین المللی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست - دانشگاه هنر تبریز (1402)
 • آموزش پژوهش محور - اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد (1401)
 • تعمیرات الکتروتکنیکی - سازمان فنی و حرفه ای زنجان (1399)
 • الکترونیک - سازمان فنی و حرفه ای زنجان (1398)
 • نظارت سیستم - سازمان فنی و حرفه ای زنجان (1398)
 • ICDL - سازمان فنی و حرفه ای زنجان (1395)
 • تولید ارگانیک زیتون - جهاد کشاورزی زنجان (1388)

Other

 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان