خانم دکتر Ameneh Omidi

Dr. Ameneh Omidi

Researcher ID: (385990)

9
1
2
1
3

Ameneh omidi

Journal Papers

 • واکاوی رویکرد ابن عباس درمورد جواز یا عدم جواز تاویل قرآن و کارکرد معنایی آن در روایات تفسیری وی منتشر شده در Researches of Quran and Hadith Sciences (1402)
 • جایگاه و کارکرد اختلاف قراءات در تفسیر خسروی منتشر شده در Studies of Quran Reading (1402)
 • سند اعتیار سنجی و متن روایات معراجیه در تفسیر ماثور نورالثقلین منتشر شده در حدیث پژوهشی. امیدی، آمنه و الهام زرینکلاه. (1402)
 • جایگاه و کارکرد قراءات در تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده منتشر شده در مطالعات قرائت قرآن. امیدی، آمنه، مینا شمخی، قاسم بستانی، زهرا قاسم نژاد (1400)
 • تحلیل ترجیح قرائت مشهور در الفرقان فی فسیر القرآن با تاکید بر رویکرد مفسر منتشر شده در پژوهشنامه زبان وتفسیر قرآن. شمخی، مینا و قاسم بستانی، زهرا قاسم نژاد و آمنه امیدی (1399)
 • بررسی اختلاف قرائت در واژه «سخریا و سخریا» و تاثیر آن بر منابع دانش لغت منتشر شده در نوآوری های تفسیری. امیدی، آمنه و علی مطوری (1399)
 • بررسی تاریخ انگاره واژه شیعه در طول تاریخ اسلام منتشر شده در پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه. بستانی، قاسم و آمنه امیدی. (1397)
 • «مفهوم شناسی تطبیقی و تحلیلی حب در روایات کافی و صحیح بخاری به روش تحلیل محتوا»منتشر شده در دو فصلنامه علمی حدیث پژوهی. قاسم نژاد، زهرا و آمنه امیدی (1396)
 • بررسی نظریه آقا بزرگ تهرانی پیرامون تفسیر علی بن ابراهیم قمی منتشر شده در فصلنامه نقد کتاب. قاسم نژاد، زهرا و آمنه امیدی (1395)

Researchs

 • مجری طرح پژوهشی: حیا مجسمه ی خوبی ها، کانون زیبایی ها (1396)

Books

 • کتاب تبیین قرآنی سقوط و رشد بشر در جامعه ی مدرنیته (اثرقلم) - 1399 - Persian
 • کتاب دانشنامه زنان نامدار شیراز (نوید شیراز) - 1398 - Persian

Teaching Experience

Education

جوایز و افتخارات

 • جزء 15 نفر برتر المپیاد نهایی سازمان سنجش (1392)
 • رتبه اول المپیاد قطب 7 به مرکزیت دانشگاه شیراز (1392)
 • رتبه اول المپیاد کشوری دانشگاه علوم و معارف (1392)