عباس تمجیدی | سیویلیکا

دکتر عباس تمجیدی

استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

معرفی

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

استان
البرز
شهر
کرج

عضویت عباس تمجیدی در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران مورد تایید کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری. انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
  • عضو کمیته علمی انجمن جنگلبانی ایران

مقالات بین المللی عباس تمجیدی

"Presenting a Management Model for a Multiobjective Sustainable Supply Chain in the Cellulosic Industry and Its Implementation by the NSGA-II Meta-Heuristic Algorithm", Hindawi Limited, (2022), Vol 2022, No : 1-14
"Long-Term Hygroscopic Thickness Swelling Rate of Hydrothermally Treated Beech Wood / Polypropylene Composites", Faculty of Forestry, University of Zagreb, (2022), Vol 73, No 1: 59-68
"Use of black locust/poplar wood as filler in thermoplastic composites", The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK-ULAKBIM) - DIGITAL COMMONS JOURNALS, (2016), Vol 40, No : 327-334
"Use of black locust/poplar wood as filler in thermoplastic composites", The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK-ULAKBIM) - DIGITAL COMMONS JOURNALS, (2016), Vol 40, No : 327-334

مقالات عباس تمجیدی در کنفرانس های داخلی

چگونگی تاثیر عوامل بازاریابی بر پیشرفت توسعه صادرات (مطالعه موردی: صنایع چوب شهرستان تالش)
سال 1400
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
راهبردهای مبتنی بر زنجیره تامین در یک سازمان برای دستیابی به مزیت های رقابتی
سال 1400
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
افزایش کارایی و سود آوری یک شرکت با مدیریت زنجیره تامین در مولفه های عرضه و تقاضا
سال 1400
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
استراتژیهای زنجیره تامین(SCM )در جهت دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در مدیریت
سال 1400
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
ضرورت بررسی مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنایع سلولوزی
سال 1400
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
بررسی یک مدل یکپارچه ریاضی در ساختار مناسب یک حلقه بسته زوجین تامینو مفاهیم مربوطه به زنجیره تامین حلقه بسته و لجستیک معکوس
سال 1401
ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
مفاهیم، کاربردها و ساختار کلی الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی حل مسائل
سال 1401
ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
مفاهیم عدم قطعیت و مدیریت زنجیره تامین در صنایع سلولزی
سال 1401
ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
شناسایی و اولویت بندی شاخص های پایداری در مدیریت زنجیره تامین صنایع سلولزی به کمک روش AHP
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری ( الگوریتم ژنتیک ) در زنجیره تامین صنایع سلولزی
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
رویکردهای کاربردی موثر بر رقابت پذیری شرکت های کاغذسازی در ایران
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
مدیریت زنجیره ی تامین در بازارهای رقابتی صنایع سلولزی
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی
Badamchizadeh, S., Ozgoli, H. A., Latibari, A. J., Tajdini, A., Pourmousa, S., Lashgari, A., & Tamjidi, A. Evaluation of the Future Role of Transportation Sector in Air Pollution and Environmental Solutions.
سال 1400
Investigating the role of the green transportation sector in reducing mortality and air pollution using biofuels in the medium term January 2022 Conference: 3th.International Conference / 8 . 2022, Tehran– Iran Shahram Badamchizadeh, Ahmad Jahan Latibari, Hassan Ali Ozgoli, Abbas Tamjidi
سال 1400

مقالات عباس تمجیدی در ژورنال های داخلی

بررسی امکان ساخت تخته تراشه جهت دار (OSB) از چوب ممرز
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
بررسی ویژگیهای تخته تراشه جهت دار (OSB) ساخته شده از مخلوط کلنهای ده ساله صنوبر
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
بررسی استفاده از ضایعات چوبی شهری در تولید تخته خرده چوب
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
شاخص های موثر برای پایداری مدل زنجیره تامین استوار در صنایع سلولوزی با روش ویکور
سال 1403
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت های تولید کننده کاغذهای بسته بندی
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه علوم و فنون بسته بندی
بهفر،آرزو، تمجیدی، عباس و شادمان پورموسی، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکتهای تولیدکننده کاغذهای بسته بندی
سال 1402
مهری چروده, میثم, پورموسی, شادمان, تاج دینی, آژنگ, تمجیدی, عباس, & صفدری, وحید رضا. (1401). شاخص های موثر برای پایداری مدل زنجیره تامین استوار در صنایع سلولوزی با روش ویکور. تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران, (), -. doi: 10.22092/ijwpr.2022.357861.1711
سال 1401
طاهری, امیر رضا, تمجیدی, عباس, & تاج دینی, آژنگ. (1401). تاثیر توانمندی های بازاریابی، نوآوری و یادگیری کارکنان بر عملکرد شرکت های مبلمان چوبی اداری. تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران, (), -. doi: 10.22092/ijwpr.2022.357201.1706
سال 1401

طرح های پژوهشی عباس تمجیدی

همکار طرح ملی ساخت تخته تراشه جهت دار OSB از گونه هایی جنگلی ایران
سال 1380
همکار طرح تدوین برنامه چوب خشک کنی برای گونه های صنعتی ایران
سال 1377
مجری طرح بررسی راندمان تولید واحدهای روکش و تخته لایه در شهر صنعتی قزوین
سال 1375

سوابق استادی عباس تمجیدی

استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1377

تحصیلات عباس تمجیدی

دکتری تخصصی مهندسی منابع طبیعی، علوم و صنایع چوب و کاغذ
1377 - 1382
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
1375 - 1377
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
1371 - 1375

سوابق شغلی عباس تمجیدی

سایر سوابق عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1377 - تاکنون
سایر سوابق مشاور مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران
1384 - 1385
سایر سوابق مدیر گروه تجمیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ، صنایع غذایی و علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
1399 - 1401
سایر سوابق عضو شورای فرهنگی دانشکده کشاورزی
1399 - 1401
سایر سوابق عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی جنگل ایران
0 - 1401
سایر سوابق عضو کمیته علمی ششمین همایش علوم کشاورزی و منابع طبیعی
0 - 1386
سایر سوابق عضو کمیته علمی و سرگروه کمیته صنایع چوب و توسعه پایدار در همایش پژوهشهای نوین در علوم و مهندسی کشاورزی
0 - 1399

جوایز و افتخارات عباس تمجیدی

رتبه اول دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس
1377
رتبه برتر دانش آموختگان دانشگاه تهران
1375

سوابق حضور عباس تمجیدی در دوره ها و کارگاههای تخصصی

رئیس کمیته برگزاری کارگاه های همایش ملی کشاورزی دانش بنیان، تغییر اقلیم و امنیت غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
(1402)