آقای دکتر Amir Moeintaghavi

Dr. Amir Moeintaghavi

استاد - پریودنتولوژی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (387531)

2
18
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Journal Papers