بنفشه حسنی کوچکی | سیویلیکا

بنفشه حسنی کوچکی

دانشجوی دکتری حسابداری

معرفی

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم


مقالات بنفشه حسنی کوچکی در کنفرانس های داخلی

بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری بر بازده عرضه اولیه سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
سال 1400
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اخلاق در تجارت : تجزیه و تحلیل نتیجه
سال 1400
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
فناوری اطلاعات، کیفیت اطلاعات، گزارشگری پایدار، تصمیم گیری
سال 1401
ارائه شده در هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران
ریسک در صندوق های سرمایه گذاری مشترک
سال 1401
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران

تحصیلات بنفشه حسنی کوچکی

کارشناسی حسابداری
1391 - 1395
کارشناسی ارشد حسابداری
1396 - 1398
دکتری تخصصی حسابداری
1399 - null