محمد تقوی | سیویلیکا

دکتر محمد تقوی

دانشجوی مقطع دکتری

معرفی


مقالات محمد تقوی در ژورنال های داخلی

کتابخانه ها، دارالعلم و نگارش کتاب در عصر فاطمیان
سال 1396
ارائه شده در نشریه آفاق علوم انسانی
تقابل و تعامل زرتشتیان و مسلمانان در سده های نخستین اسلامی؛ ارزیابی انتقادی کتاب ستیز و سازش اثر جمشید گرشاسب چوکسی
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ
مساله یگانگی یا تفاوت دو کتاب الحاوی فی الطب و الجامع الکبیر محمد بن زکریای رازی: بررسی شواهد
سال 1396
ارائه شده در دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری
تازه های ویرایش و نشر: هرمنوتیک صوفیانه در تفسیر کشف الاسرار میبدی؛ شاهنامه نگاری مبتنی بر ویژگی های شخصیتی شاه عباس اول؛ امپراتوری مغولان: از افسانه تا واقعیت؛ سخن عشق: جشن نامه دکتر حسن انوری؛ دایره های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسلامی؛
سال 1395
ارائه شده در دو ماهنامه آینه پژوهش
بازخوانی ارتباط محمد بن مسلم بن شهاب زهری با خلفای اموی
سال 1395
ارائه شده در دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ
کاربست «نظریه مکتب» در تاریخ نگاری دوره اسلامی: امکان یا امتناع
سال 1393
ارائه شده در پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی
درآمدی بر تشکیل داروخانه و دارو فروشی در سرزمین های اسلامی
سال 1395
ارائه شده در مجله تاریخ علم
بازتاب تاریخ صدر اسلام در انساب الاشراف بلاذری؛ مطالعه موردی اخبار مربوط به علی بن ابی طالب(ع) (۱۱-۳۸ه.ق)
سال 1402
ارائه شده در دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ
داستان محمد [ص] و زینب بنت جحش در منابع تاریخی و تفسیری: خاستگاه و تحولات
سال 1402
ارائه شده در دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع)