آقای Mohammadhossein Taklif

Mohammadhossein Taklif

Researcher ID: (391474)

36
6
4
6
2
2
2
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۴۰۱
 • سردبیر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان۱۴۰۱
 • نایب دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان۱۴۰۱
 • عضو شوراپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۴۰۱

Conference Papers

Researchs

 • بررسی ارتباط سلامت معنوی و هوش هیجانی با نگرش نسبت به مصرف دخانیات در دانشجویان پرستاری.کمیته تحقیقات دانشجویی .IR.HUMS.REC.1401.312 (2022)
 • بررسی مقایسه تاثیررایحه درمانی با اسانس گل محمدی و اسانس اسطوخدوس بر اضطراب بیماران دیابتی نوع دو با تشخیص اخیر در کلنیک هرمز بندرعباس در سال 1401 . دانشکده پرستاری و مامایی .IR.HUMS.REC.1401.292 (2022)
 • بررسی نقش واسطه ای احساس تنهایی و حمایت اجتماعی در ارتباط بین سوء رفتار ادراک شده و اضطراب مرگ در بیماران سالمند بستری در بیمارستان علوم پزشکی هرمزگان در سال 1401-1402. مرکز تحقیقات بهداشت مادر و کودک - مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری.IR.HUMS.REC.1401.414 (2022)
 • بررسی مقایسه ایی ارتباط بارمراقبتی و عدم تحمل بلاتکلیفی با استرس، اضطراب و افسردگی والدین کودکان مبتلا به اختلالات سیستم عصبی بستری در بیمارستان کودکان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با والدین دارای کودک سالم در سال 1401مرکز تحقیقات بهداشت مادر و کودک - مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروی.IR.HUMS.REC.1402.012 (1401)

Books

 • کتاب بیماری های مرتبط با سیستم خون (تیمورزاده نوین) - 1402 - Persian
 • کتاب داروهای حیاتی در ترالی اورژانس (تیمورزاده/تهران) - 1401 - Persian
 • کتاب مروری بر مدیریت بیماران پست استروک (تیمرزاده/تهران) - 1401 - Persian
 • کتاب پرستاری کلیه و مجرا ادراری (تیمورزاده نوین) - 1401 - Persian
 • کتاب آریتمی قلبی و نوار قلب (نوین/تهران) - 1400 - Persian
 • کتاب مراقبت های پیشرفته احیا قلبی-ریوی (بر اساس اخرین تغییرات انجمن قلب امریکا) (اندیشه نوین/تهران) - 1400 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • پرستار شاغل در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) بندرعباس (1400-1401)
 • پرستار شاغل در شرکت پرستاری مهر آیین شیراز (1397-1400)

جوایز و افتخارات

 • بند ک پژوهشی ( پژوهشگر برتر کشوری) (1402)
 • پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری بندرعباس (1401)

Other

 • عضو شورا پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان-بندر عباس در سال 1401
 • عضو هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1401