محمد حسین تکلیف | سیویلیکا

محمد حسین تکلیف

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

استان
فارس
شهر
شیراز

عضویت محمد حسین تکلیف در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۴۰۱
  • سردبیر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان۱۴۰۱
  • نایب دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان۱۴۰۱
  • عضو شوراپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۴۰۱

مقالات محمد حسین تکلیف در کنفرانس های داخلی

جنبه های اپیدمیولوژیک و بالینی Covid-۱۹؛ مروری روایتی
سال 1400
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت
اولویت بندی کادردرمان در خط مقدم پاندمی Covid-۱۹
سال 1400
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت
بررسی تاثیر آموزش و پیگیری رفتارهای خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هایپرتنشن
سال 1401
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
تجزیه و تحلیل رضایت دانشجویان پرستاری درمورد آموزش الکترونیکی و یادگیری مباحث مهارتی پرستاری در طول همه گیری کرونا
سال 1401
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
مروری بر کاربرد مدل سازگاری روی در بیماران قلبی
سال 1401
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
مروری بر اتانازی از منظر اسلام
سال 1401
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
بررسی ارتباط سواد سلامت و سبک زندگی:تحلیل سیستماتیک
سال 1401
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
اثرات کوکایین بر بیماران قلبی
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
مروری بر چالش های اخلاقی در حوزه علوم پزشکی با تمرکز بر تغییر ژنتیک
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
سقط جنین؛ فقه، قانون یا اخلاق
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
چرایی تک فرزندی و پیامدهای فردی و اجتماعی آن
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
پیامد های کشیدن سیگار به بهداشت عمومی جامعه
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
بررسی تاثیر آموزش مراقبت های خودمحور و پیگیری آن بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
بررسی چالش های آموزش مجازی علوم پزشکی در پاندمی کووید- ۱۹
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
نقش اموزش در اخلاق پرستاری و چالش DNR :مقاله مروری
سال 1400
ارائه شده در سومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تاثیر برنامه خود مراقبتی بر ارتقا کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت
سال 1400
ارائه شده در سومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مروری بر تصمیم گیری اخلاقی در پزشکی با تمرکز بر حوزه دستکاری ژنتیکی
سال 1400
ارائه شده در سومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
نگرش دانشجویان علوم پزشکی ایران به چالش ها ی اخلاقی اتانازی: مرور سیستماتیک
سال 1400
ارائه شده در سومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
نقش سبک زندگی در مدیریت و کنترل بیماری های مادرزادی قلب : مقاله مروری
سال 1401
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم پزشکی و بهداشت با رویکرد ارتقای سلامت
اضطراب در بیماران قلبی و رایحه درمانی : مقاله مروری
سال 1401
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم پزشکی و بهداشت با رویکرد ارتقای سلامت
Effect of smoking on thyroid disorders
سال 1401
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت
Investigating the Relationship be tween Smoking and Colorectal Cancer
سال 1401
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت
The effect of quitting smoking on the rate of change in blood pressure andthe occurrence of high blood pressure
سال 1401
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت
Relationship between metabolic cardiac parameters in non -smokers, currentsmokers and diabetes crackers: a systematic and meta -analysis survey
سال 1401
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت
Smoking and Diabetes: Dangerous Communication and PopularRelationships
سال 1401
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت
مروری بر عوامل موثر بر کم خونی فقراهن در کودکان شیرخوار
سال 1401
ارائه شده در چهارمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
education on anxiety of acute coronary syndrome patients: A quasi- self-care needsexperimental study
سال 1402
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت
Investigating the Relationship Between Effectiveness and Cost in Specialized Wound Care
سال 1402
ارائه شده در دهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
From Plants to Wound Healing:A Review of Herbal Medicine
سال 1402
ارائه شده در دهمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت
بررسی تاثیرآموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دچار اختلالات تیروئید
سال 1402
ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی
بررسی مداخلات مربوط به سلامت روان در سرطان پستان
سال 1402
ارائه شده در پنجمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بررسی تاثیر فشار مراقبت ی بر کیفیت زندگی مراقبین سالمند مبتلا به آلزایمر
سال 1402
ارائه شده در پنجمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بررسی تاثیر فعالیت فیزیکی بر عملکرد شناختی در سالمندان سالم و فعال
سال 1402
ارائه شده در پنجمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مروری بر تاثیر الگوی خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به هایپرتنشن
سال 1402
ارائه شده در پنجمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مقایسه تاثیر استفاده از پانسمان های نوین و سنتی در روند التیام زخم پای دیابتی در سالمندان ایران
سال 1402
ارائه شده در پنجمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مقالات محمد حسین تکلیف در ژورنال های داخلی

Effect of Human Milk on Prevention of Necrotizing Enterocolitis
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی
چالش های تصمیم گیری اخلاقی پرستاران در خصوص دستور عدم احیا
سال 1401
ارائه شده در دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی
Relationship Between Cardio-metabolic Parameters in Diabetic Non-smokers, Current Smokers, and Quitters: A Systematic Review and Meta-analysis
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه دخانیات و سلامت
Administration of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors in kidney transplant patients with diabetes: a systematic review and meta-analysis.Journal of Nephropathology
سال 2023
Effect of sevelamer on serum phosphorus levels in chronic kidney disease and hemodialysis patients; a systematic review and meta-analysis.Journal of Nephropathology
سال 2023
The effect of allopurinol on serum uric acid levels in patients with diabetic nephropathy; a systematic review and meta-analysis on randomized clinical trials.journal of Renal Endocrinology
سال 2023

طرح های پژوهشی محمد حسین تکلیف

بررسی ارتباط سلامت معنوی و هوش هیجانی با نگرش نسبت به مصرف دخانیات در دانشجویان پرستاری.کمیته تحقیقات دانشجویی .IR.HUMS.REC.1401.312
سال 2022
بررسی مقایسه تاثیررایحه درمانی با اسانس گل محمدی و اسانس اسطوخدوس بر اضطراب بیماران دیابتی نوع دو با تشخیص اخیر در کلنیک هرمز بندرعباس در سال 1401 . دانشکده پرستاری و مامایی .IR.HUMS.REC.1401.292
سال 2022
بررسی نقش واسطه ای احساس تنهایی و حمایت اجتماعی در ارتباط بین سوء رفتار ادراک شده و اضطراب مرگ در بیماران سالمند بستری در بیمارستان علوم پزشکی هرمزگان در سال 1401-1402. مرکز تحقیقات بهداشت مادر و کودک - مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری.IR.HUMS.REC.1401.414
سال 2022
بررسی مقایسه ایی ارتباط بارمراقبتی و عدم تحمل بلاتکلیفی با استرس، اضطراب و افسردگی والدین کودکان مبتلا به اختلالات سیستم عصبی بستری در بیمارستان کودکان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با والدین دارای کودک سالم در سال 1401مرکز تحقیقات بهداشت مادر و کودک - مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروی.IR.HUMS.REC.1402.012
سال 1401

تالیفات محمد حسین تکلیف

بیماری های مرتبط با سیستم خون(تیمورزاده نوین)
1402 - فارسی
داروهای حیاتی در ترالی اورژانس(تیمورزاده/تهران)
1401 - فارسی
مروری بر مدیریت بیماران پست استروک(تیمرزاده/تهران)
1401 - فارسی
پرستاری کلیه و مجرا ادراری(تیمورزاده نوین)
1401 - فارسی
آریتمی قلبی و نوار قلب(نوین/تهران)
1400 - فارسی
مراقبت های پیشرفته احیا قلبی-ریوی (بر اساس اخرین تغییرات انجمن قلب امریکا)(اندیشه نوین/تهران)
1400 - فارسی

سوابق استادی محمد حسین تکلیف

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
1400 - 1401

تحصیلات محمد حسین تکلیف

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
1400 - 1402
کارشناسی پرستاری
1394 - 1400

سوابق شغلی محمد حسین تکلیف

سایر سوابق پرستار شاغل در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) بندرعباس
1400 - 1401
سایر سوابق پرستار شاغل در شرکت پرستاری مهر آیین شیراز
1397 - 1400

جوایز و افتخارات محمد حسین تکلیف

بند ک پژوهشی ( پژوهشگر برتر کشوری)
1402
پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری بندرعباس
1401

سایر موارد

عضو شورا پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان-بندر عباس در سال 1401
عضو هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1401