آقای MohammadMehdi Rostamizadeh

MohammadMehdi Rostamizadeh

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

Researcher ID: (391921)

2
1
1
8
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان (1401-تاکنون)

Workshops

 • نکات طلایی قرارداد نویسی حرفه ای - ورکشاپ آموزشی /دکتر حسن کیا (1402)
 • ارزیابی رای صادر شده توسط دیوان بین المللی دادگستری در پرونده برخی اموال ایران - پژوهشگاه قوه قضائیه (1402)
 • قراردادنویسی - دانشگاه فردوسی (1402)
 • دادخواست نویسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان (1402)
 • خبر نویسی - اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی الهیات کشور /دکتر نیما شایان مدیر ارتباطات و رسانه دانشگاه تهران (1402)
 • برسی معاملات به قصدفرار از دین - بسیج دانشجویی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (1401)
 • هنر دفاع در دادگاه - در ورکشاپ آموزشی /دکتر سید محمود عليزاده طباطبایی (1401)
 • اسناد تجاری - ورکشاپ آموزشی / دکتر ربیعا اسکینی (1401)