آقای دکتر Manochehr Fathi Moghadam

Dr. Manochehr Fathi Moghadam

Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (395549)

147
66
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers