خانم دکتر mijdeh salajeghe

Dr. mijdeh salajeghe

دانشیار بخش علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (397652)

12
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers