خانم دکتر narjes ebrahimi ghanemi

Dr. narjes ebrahimi ghanemi

Researcher ID: (397971)

4
1
1

Conference Papers

Books

  • کتاب نمایشنامه بازگشت امیر (هنر دفاع) - 1401 - Persian

Education

  • دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه آزاد تهران 1401-تاکنون