آقای دکتر Hossien Navid

Dr. Hossien Navid

گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (398750)

34
16
2
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers